Nezřídka si maminky kladou otázku, jak moc těžké bude najít nové zaměstnání po ukončení mateřské. Není to zrovna lehká situace, jelikož společnost dnešní doby může na matky s malými dětmi pohlížet, jako na nepraktické. Člověk