Jak se vrátit do práce po mateřské dovolené

Maminky mohou zkusit po mateřské dovolené některý z jiných typů pracovních úvazků, než je hlavní pracovní poměr v podobě trvalého úvazku.

Návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené je náročný hned z několika hledisek. Vrátit se do pracovního procesu, kdy je třeba denně vodit děti do školky a vyzvedávat ze školky či školy a muset je ošetřovat v případě nemoci, není jen tak. Mnoho maminek má také obavu, že mnoho věcí zapomnělo a zkrátka si už tolik nevěří. Nemusíte hned nastoupit na své původní místo či na plný pracovní úvazek.

matka a dítě

Pracovní smlouva

V pracovní smlouvě musí být uveden druh a místo práce, den nástupu do práce a zkušební doba, nejvýše 3 měsíce. Součástí může být i konkurenční doložka, kde je závazek zaměstnance ukládající zdržet se výkonu stejného druhu práce ve prospěch jiného zaměstnavatele. Pracovní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou, nejvíce na 3 roky a lze ji pouze 2x prodloužit, nebo na dobu neurčitou.

Poloviční úvazek

Poloviční úvazek zahrnuje práci 4 hodiny denně 5 dní v týdnu. Po dohodě můžete chodit třeba na dva dny na více hodin a podobně. Máte nárok na poměrnou část dovolené i firemních benefitů. Konkrétní podmínky je třeba sjednat v pracovní smlouvě.

matka a dítě

Sdílené pracovní místo

Různé typy práce se dají řešit také formou sdíleného pracovního místa, kdy se na jednom místě střídají 2 nebo více zaměstnanců. Přesná doba střídání i výše odměn je stanovena ve smlouvě.

Pružná pracovní doba

Pružná pracovní doba je při péči o dítě výhodná. Zaměstnanec musí být v zaměstnání třeba od 9 do 15 hodin a zbytek je na něm. Může přijít dříve, nebo naopak zůstat déle. Celkový počet odpracovaných hodin se musí shodovat s výší úvazku, ať už je plný nebo částečný.

Home office

Home office je práce z domova. Matka v roli zaměstnance může mnohem lépe skloubit péči o dítě s prací, vyžaduje to ale dostatek sebekázně. Zaměstnavatel zase ušetří náklady za kancelář, nájem i režie ve formě energií.

žena a práce

DPP – Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je typ dohody o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr. Nevýhodou je nižší ochrana zaměstnance, který nemá nárok na dovolenou, cestovní náhrady, příplatky a odstupné, ale ani na důchod. DPP lze uzavřít až na 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Předmětem je konkrétní pracovní úkol. Výhodou je flexibilita, a pokud odměna nepřesáhne 10 000 korun za měsíc, odvedete jen daň z příjmu a nestrhává se vám zdravotní a sociální pojištění.

DPČ – Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je další typ dohody o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr. Lze jej uzavřít i na delší dobu než 300 hodin v roce. DPČ nesmí přesáhnout v průměru 2,5 dne týdně. Nevýhodou je, že se už platí zdravotní i sociální pojištění, jakmile výdělek přesáhne 2 500 korun měsíčně. I zde není nárok na dovolenou, cestovní náhrady, příplatky a odstupné. Odpracované hodiny se vám také nepočítají do doby pro vznik nároku na důchod.

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)