Rady a tipy při výběru tepelných čerpadel

Mezi těmi, co se rozhodli pořídit si tepelné čerpadlo, jsou i tací, kteří nejsou zcela spokojeni s poměrem cena a výkon. Ve většině případů se při výběru tepelného čerpadla nechali nachytat nepoctivým prodejcem, nebo stavební firma zanedbala kvalitu instalace a následně údržby tepelného čerpadla.

Typy tepelných čerpadel

K dispozici je celá řada typů tepelných čerpadel. Konkrétně se jedná o jednotky tohoto typu:

 • vzduch – vzduch
 • vzduch – voda
 • větrací vzduch  – voda
 • zem – vodní plocha
 • zem – voda z vrtu
 • voda – voda ze studny
 • zem – vodní plocha

Jak vybrat správný typ čerpadla

Obecně platí, že nejlepší poměr cena a výkon nabízejí tepelná čerpadla typu země – voda. Tato technologie ale vyžaduje mít k dispozici volný pozemek, na který lze umístit kolektory. Pokud tomu tak není, přicházejí na řadu další typy tepelných čerpadel. Konkrétně jde o typ vzduch – vzduch a vzduch – voda a pak následují s dostatečným odstupem zbylé technologie. V praxi se ale často stává, že prodejci tepelných čerpadel umí zprostředkovat či instalovat jen jednoduché systémy typu vzduch – voda a vzduch – vzduch. Pak je doporučují bez ohledu na skutečné potřeby potenciálních klientů.

tepelné čerpadlo

Vsaďte na kvalitní produkt

Existují velké rozdíly v kvalitě mezi jednotlivými tepelnými čerpadly se stejným systémem. Výrazně se tak od sebe liší zejména:

 • výkonem
 • hlučností
 • kvalitou použitých materiálů
 • požadavky na revizi chladiva

Evropská značka kvality Q

Nepoctiví výrobci a prodejci často neuvádějí skutečné parametry. Jak tedy poznat, zda jsou udávané parametry reálné? Věnujte pozornost evropské značce kvality Q, kde máte jistotu:

 • garance uváděných parametrů
 • garance vybudované servisní sítě
 • záruky a garance dodávek náhradních dílů po dobu nejméně 10 let
 • uvedené hladiny akustického výkonu
 • shody hlavních komponentů a souladu s mezinárodními i národními předpisy a nařízeními
 • minimální hodnoty efektivnosti – COP:
  • zem – voda B0/W35 – 4,3
  • voda – voda W10/W35 – 5,1
  • vzduch – voda A2/W35 – 3,1
  • přímé odpařování – voda E4/W35 – 4,3

Kvalitní instalace je důležitá

Samotná instalace má vliv na výkon i životnost tepelného čerpadla. Jde o místo usazení vnější a vnitřní jednotky, kvalitu připevnění, usazení i sešroubování. Při výběru čerpadla vždy preferujte prodejce s vlastním týmem pro instalaci čerpadel. Nespoléhejte se na instalaci stavební firmou, která tvrdí, že má zkušenosti s instalací tepelných čerpadel.

Pravidelná údržba se nesmí zanedbat

Kvalitní tepelná čerpadla nevyžadují častou a rozsáhlou údržbu, nelze je však zanedbávat. Je nutné kontrolovat hladinu chladicí kapaliny, stav kompresoru, ventilů a u tepelných čerpadel vzduch – vzduch i stav prachových filtrů vnitřních jednotek. Současně je nutné z okolí venkovní jednotky odstraňovat listí, větve, kaluže i těžké předměty v místech položení zemních kolektorů. Pravidelnou údržbou čerpadla lze dosáhnout jeho životnost více než 20 let.

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)