Odchod dětí z domova

Možná vás to překvapí, ale i dnes odchází z domovů do 20 let věku 39 % dětí. Jen část z nich se ale obejde bez pomoci rodičů. Jakým čelí nástrahám?

Odchod dětí z domova

Po dosažení plnoletosti opouští u nás své rodné hnízdo 4 z 10 dětí. Většina z nich zůstává s rodinou i nadále v kontaktu, chodí si pro rady i finanční pomoc. Bez finanční výpomoci se obejde jen necelá polovina z nich. Většinu z dětí tvoří dívky, které opouštějí domácí jistotu láskyplné péče mnohem rychleji.

Hospodaření s penězi

Před odchodem dospělé děti nejvíce přemýšlejí nad tím, zda na samostatný život budou mít dostatek peněz a zda jejich odchod z domova negativně neovlivní dobré vztahy v rodině. Velké množství čerstvě dospělých, kteří žijí sami, neumí vyjít s penězi. Každé 6 dítě si pravidelně říká rodičům o peníze každý týden.

Odchod dětí z domova 2

Děti z dětských domovů

Z dětských domovů každý rok odchází po dosažení plnoletosti 700 dětí, které nejčastěji touží po svobodě a samostatnosti. Chtějí založit rodinu, najít svou vlastní rodinu a dokázat, že uspějí. Mají strach z nového začátku a obavy ze samoty, protože většina nemá oporu v okolí. Obracejí se hlavně na osoby v dětském domově. Ti jim ale nemohou pomoci ve všem, zejména s finanční podporou.

Potíže dětí z dětských domovů

Děti z dětských domovů odcházejí s jednorázovým příspěvkem, tzv. odchodným 25 000 korun a někde i s praktickým balíčkem. V dětském domově měly veškerý servis, minimum povinností a zodpovědnosti. Pokud mají štěstí, jdou do některého z 242 cvičných bytů. Většina ale do podnájmu s kaucí, zařizováním a hledáním práce. Asi 31 % dětí z dětských domovů má problémy s drobnými krádežemi, drogami, alkoholem, prostitucí nebo gamblerstvím.

Odchod dětí z domova 3
quinntheislander / Pixabay

Průměrný věk prvorodiček v Česku je 28 let

I když by se mohlo zdát, že dnešní generace odkládají děti na později, není to tak vysoké číslo. I když se zvyšuje průměrný věk žen při narození prvního dítěte, ale je nižší než v EU. Průměrný věk prvorodiček v ČR je 28 let. V roce 2019 se v ČR narodilo 112 000 dětí. Podle odhadu se v roce 2030 jich narodí asi 90 000.

Podíl mladých lidí bydlících u rodičů

Podíl mladých lidí bydlících u rodičů v ČR klesá. Zatímco před 6 lety to bylo 30 % ve věku 26 až 30 let, nyní jich je jen 20 %. Z toho 67 % tvoří muži. Průměrný věk osamostatnění je 26 let, což odpovídá průměru EU. Asi 50 % odchází, jakmile začnou vydělávat. Po ukončení studií je to 28 %. Téměř 20 % se domnívá, že je lepší počkat, až si našetří na vlastní bydlení. A 5 % už po dosažení plnoletosti. V ČR odcházejí děti z domu průměrně ve 26 letech, v Chorvatsku, Srbsku a na Slovensku po dovršení 30 let. Ve Švédsku děti odcházejí od rodičů v průměru v necelých 18 letech, ví Lucembursku ve 20 letech a Dánsku 21 letech.

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)