Naučte se říkat ne, zdraví vám nikdo nenahradí

Poslední aktualizace: 11.2.2020

Jste dobráci od kosti, které často jiní zneužívají, nebo často padáte vyčerpáním? Odmítejte zdvořile a bez špatného svědomí. Vaše zdraví vám nikdo nenahradí.

Možná patříte k těm, na které se mnozí obracejí o pomoc a radu. I když máte chuť kategoricky odmítnout, vaše povaha vám to nedovolí. I když v mnoha případech musíme vyhovět a spolupracovat, nemělo by to být na náš úkor a určitě ne na úkor zdraví. Naučte se proto říkat ne.

Stanovte si hranice

Někdo to umí odjakživa, pro jiného jde o náročný proces. Zahodit na chvíli hodnoty, jako je slušné vychování, zdvořilost a přirozená touha pomoci, je často sebezničující. Podle psychologů stojí za neschopností odmítat především touha po přijetí a uznání. Jenže mnozí neumíme být k okolí lhostejní a nechceme se zcela odstřihnout. Jen zralé osobnosti podle odborníků umí odlišit svá přání od požadavků okolí.

Cesta k dohodě

Často proto souhlasíme a vyhovíme, i když toužíme odmítnout. Někdy to není zcela bez očekávání zisku, protože vím, že se přijetím požadavku dostaneme k lepší pracovní pozici nebo zvýšení platu. Takový směnný obchod v podobě něco za něco je zde odjakživa. To je do jisté míry v pořádku. Často však přinášíme oběti, aniž bychom mohli očekávat vstřícnost na oplátku. Po mnoha špatných zkušenostech a zklamání se pak konečně naučíme říkat ne.

Naučte se říkat ne, zdraví vám nikdo nenahradí 2

Jak se vyhnout se konfliktu

Pokud přijmeme na venek to, co vnitřně odmítáme, protože nechceme ztratit svou pověst a charakter, dostáváme se do vnitřní tenze. Jsme nespokojení, rozmrzelí, unavení a ve stresu. Abychom se znovu dostali do stavu harmonie, musíme začít respektovat svoje potřeby, naslouchat svému tělu a mysli, zapojit intuici i zdravý rozum a rozhodovat se v daných situacích s notnou dávkou empatie. Jinak budeme brzy bez energie, přijde únava, stres a nemoci.

Nejvyšší čas začít říkat ne

Pokud máte problém s tím, říci ne ihned, nechte si čas na rozmyšlenou. Nechte emoce a netrpělivost utichnout. Pokud nakonec odmítnete, neomlouvejte se, ale jen krátce vysvětlete, proč zrovna nemůžete. Nezabředávejte do pocitů a podrobností, ať nepoškodíte vzájemný vztah. Nehledejte způsob, jak to tomu, koho odmítáte, vynahradit. Máte prostě právo na to odmítnout.

Naučte se říkat ne, zdraví vám nikdo nenahradí 3

Trénink dělá mistra

Začněte trénovat ve zdánlivě bezvýznamných situacích. Nenechte se přemluvit v baru od kamarádů na další drink, když už víte, že máte dost nebo ráno musíte vstávat. Odmítnout v konkrétní situaci neznamená odmítnout navždy. Manipulátorů je všude kolem víc než dost. A do jisté míry platí i rčení: Lidé si k nám dovolí jen to, co jim dovolíme my sami. Dělejte vlastní rozhodnutí, držte svůj život pevně v rukou, šetřete svou mysl, energii i zdraví.

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)