Febrilní křeče u dětí: Poznejte je včas – jak na první pomoc

Poslední aktualizace: 19.9.2022

Jestliže má dítě po prudkém zvýšení teploty křeče a záškuby, které připomínají epileptický záchvat, s největší pravděpodobností jde o febrilní křeče, které často bývají jedním z prvních projevů horečnatých onemocnění u dětí. Mají poměrně dramatický průběh a mohou rodiče řádně vystrašit. Jak je poznat a co dělat?

Co jsou febrilní křeče a komu hrozí

Febrilní křeče jsou záchvaty s horečkou, které postihují hlavně malé děti od 6 měsíců do 5 let. Výjimečně se mohou objevit i u miminek pod 6 měsíců, nebo naopak u starších dětí po 7. roce věku. V průběhu života se s nimi setká 2 až 5 % dětí. Nejčastěji trápí děti od 14 do 18 měsíců.

Tyto generalizované tonicko-klonické křeče přicházejí s prudce stoupající tělesnou teplotou. Projevují se hlavně neovladatelnými záškuby a trvalými svalovými stahy, které navíc často doprovází i poruchy vědomí.

Febrilní křeče u dětí: Poznejte je včas – jak na první pomoc 2

Proč právě děti

Malé děti nemají ještě zcela vyvinutý mozek. Febrilní křeček však mohou mít i určitý genetický podklad. Mezi hlavní etiologické faktory patří horečka, věk a pozitivní rodinná anamnéza, která se objevuje až ve 30 % případů.

První varování

Febrilní křeče bývají prvním projevem, který upozorní na infekční onemocnění. Pokud je průběh nekomplikovaný, febrilní křeče trvají jen pár sekund10 až 15 minut. V některých případech to může být i déle, což je nutné důkladně vyšetřit.

Příčiny febrilních křečí

Přesný mechanismus vzniku febrilních křečí není znám. Vyskytují se většinou v počátcích horečnatého onemocnění, konkrétně ve fázi vzestupu teploty, proto se označují i jako iniciální křeče. Spouštěčem febrilních křečí bývají infekce, které mají na svědomí prudké zvýšení tělesné teploty, většinou vysoké horečky nad 39 °C.

Febrilní křeče u dětí: Poznejte je včas – jak na první pomoc 3

Dělení febrilních křečí podle průběhu

 • Nekomplikované febrilní, prosté nebo simplexní křeče – krátké záchvaty pod 5 minut, vždy méně než 15 minut, generalizované klonické záchvaty s rychlým návratem do plného vědomí, hlavně u dětí od 6 měsíců do 6 let.
 • Tonicko-klonické křeče, atonie a porucha vědomí neboli febrilní kolapssynkopa – po záchvatu bez příznaků, děti pociťující jednoduché febrilní křeče bývají po stránce neurologické i v oblasti psychomotorického vývoje zdravé.
 • Komplikované febrilní neboli komplexní křeče – fokální neboli lateralizované záchvaty, trvající déle než 15 minut nebo opakované záchvaty vícekrát za 24 hodin, u dětí mladších 6 měsíců nebo starších 5 let, kdy po záchvatu přicházejí parézy, změny svalového tonu, projevy edému mozku či známky meningeálního dráždění.
 • Symptomatické křeče – vznikají při akutních onemocněních, které postihují centrální nervovou soustavu, jako je meningitida, encefalitida či sepse, nebo při základním neurologickém onemocnění, anebo při malformaci centrální nervové soustavy.

Příznaky febrilních křečí

 • Typickým projevem jsou generalizované tonicko-klonické křeče, obvykle po prudkém zvýšení tělesné teploty většinou nad 39 °C, ale i méně.
 • Ztuhlost svalů, třes a neovladatelné záškuby celého těla.
 • Zpravidla s poruchou vědomí.
 • Po záchvatu může být dítě zmatené a spavé.

Febrilní křeče u dětí: Poznejte je včas – jak na první pomoc 4

Kdy se febrilní křeče objevují

Febrilní křeče většinou přicházejí náhle, v odpoledních a večerních hodinách, kdy teplota postupně stoupá a děti už jsou unavené a vyčerpané. Někdy mají klinické příznaky jen charakter febrilních synkop s poruchou vegetativních funkcí.

Vliv febrilních křečí na vývoj dítěte

Většinou febrilní křeče neovlivňují vývoj a nemají dlouhodobé následky, jako je poškození mozku, poruchy intelektu a problémy s učením. Mohou se však opakovat, pokud horečka neustupuje. Asi u 30 až 50 % dětí se objeví znovu během roku.

Kdy kontaktovat lékaře

 • Pokud je to první ataka febrilních křečí.
 • Dítě je mladší 6 měsíců nebo starší 5 let.
 • Febrilní křeče se objevují jen na jedné straně těla.
 • Záchvaty jsou opakované.
 • Záchvaty trvají příliš dlouho.
 • Křeče přišly bez horečky.
 • Došlo ke změně stavu vědomí.
 • Objevily se velké dechové obtíže.
 • Křeče doprovází zvracení.
 • Pacient má těžké bolesti hlavy.
 • Dítě je apatické.

Polštář

První pomoc při febrilních křečích

Dítě uložte do postýlky a snažte se zabránit jakékoliv možnosti poranění. Obložte ho měkkými polštáři a dekami. Nesnažte se křečím nijak fyzicky bránit. Dítěti podejte léky na snížení teploty, tedy paracetamol či ibuprofen ve vhodné formě a dávce podle příbalového letáku.

Léčba

Akutní léčba febrilních křečí zahrnuje podávání benzodiazepinů, jako při léčbě epileptických záchvatů. Lékaři podávají diazepam rektálně nebo intravenózně diazepam či midazolam. Lékař může diazepam i předepsat.

Prognóza

Riziko rozvoje epilepsie je 1 až 2 %. U pacientů s komplikovanými febrilními křečemi 5 až 10 %. Žádné výraznější komplikace ale dětem ve většině případů nehrozí. Vždy je však nutné dítě kompletně vyšetřit a vyloučit sepsi či bakteriální meningitidy, které mohou sítě ohrozit na životě.

Febrilní křeče u dospělých

Horečka nad 41,4 °C může febrilní křeče vyvolat i u dospělých. Stav je ale poměrně vzácný, protože termoregulační systém dospělého člověka je dostatečně vyzrálý.

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)