Život ženy se do značné míry odvíjí podle výběru muže

Za poslední dobu se ženám značně zvýšila možnost volby v mnoha oblastech. Ať už jde o vzdělání, práci, partnerství i rodičovství. Přesto jejich úloha v životě není vůbec snadná.

S touto mnohem širší možností volby současně přichází i obtížná rozhodnutí a převzetí odpovědnosti za směr zvoleného způsobu života. Pro ženu je klíčový výběr partnera. Ať chcete nebo ne, žena je ta, co se vždy více přirozeně přizpůsobuje. Pokud si žena nevybere partnera, který ji dostatečně podporuje a partnerství není vyvážené, je to pro ni těžké. Ženy to většinou už nezmění. Často berou ohled hlavně na děti a pak se to neobejde bez následků.

Život ženy se do značné míry odvíjí podle výběru muže 2

Současné soužití

Stále více párů žije bez úředního sňatku, ženy přicházejí o právní nároky, jako je podíl společného vlastnictví nebo vdovský důchod. To lze sice částečně smluvně zajistit, ale láska je slepá a většinou se to neřeší. Smlouva by určitě měla být třeba na hypotéku. Ženy už ve vyšší míře prokázaly náročnost v oblasti vzdělání a práce, zatím ji ale nedostatečně prosazují v partnerském vztahu. Většinou pohoří ve chvíli, kdy se starají o děti a muž je živitelem. Neřeší předmanželskou smlouvu a následky jsou často fatální.

Role muže a ženy

Podle průzkumů se sice muži dnes více podílejí na provozu rodiny a péči o děti, ale stále jen minimálně. Žena obtížně kombinuje zaměstnání s péčí o rodinu, děti, partnera i rodiče z obou stran. Pak je nucena limitovat své pracovní nasazení, aby zvládla obojí. Je stále vytížená, vyčerpaná a ve stresu. Čas na sebe jí moc nezbývá. To pak souvisí se syndromem prázdného hnízda, jakmile děti odejdou. Nemá čas budovat koníčky a přátelství. Muž se naopak cítí vyčerpaný faktem, že se od něj očekává vyšší výdělek. Dnes už to ale také není pravidlem.

žena

Příjmy v rodině

Většinou je žena manažerkou soužití, objednává služby, nebo v domácnosti a při péči o rodinu vykonává všechny práce sama. Často totiž ani příjmy obou partnerů nestačí na zaplacení pomoci s domácími pracemi a péčí o děti. Společnost práci českých žen stále nedostatečně oceňuje. Ženy ještě stále pracují po stejnou dobu jako muži za nižší mzdu. Pokud by se příjmy vyrovnaly, častěji by byl k vidění model, kdy se v péči o rodinu partneři střídají. Současný podíl mužů na rodičovské dovolené u nás činí pouhá 2 %, což je v porovnání s jinými zeměmi opravdu velmi málo.

Jak je to se zajištěním

Dva platy jsou stále důležité. Pokud v dnešní nejisté době jeden z partnerů přijde o místo, ten druhý rodinu jistí. Ženy ale stále berou v průměru o 22 % méně než muži, což se přenáší i do výše důchodů. Instituce a podniky se často odvolávají na to, že si ženy neřeknou o vyšší mzdu. Jenže by to nemělo být zneužíváno v podobě znevýhodňování ženské pracovní síly. Ženy budou muset být ještě více asertivní, i když jim to od přírody není moc přirozené.

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)