Pevné pilíře šťastného vztahu

Poslední aktualizace: 1.2.2021

Základy šťastného vztahu je třeba stavět na svobodě, důvěře a přirozenosti. Jak ale může svoboda souviset s partnerstvím? Partnerství je svazek dvou lidí. A možná i vy věříte tomu, že když do něj vstupujeme, opouštíme svobodu a vydáváme se na společnou cestu kompromisů, které ničí naši osobnost. Opravdu to tak je?

Svobodné partnerství

  • Opravdu vztah znamená jen odříkání a přizpůsobování se tomu druhému?
  • Pocit ztráty volných křídel, které nás dělají šťastnými?
  • Pocit, že nemůžeme volně dýchat?

Pokud máte pocit stísněnosti a dobrovolně si necháváte utahovat pomyslnou smyčku kolem krku, něco je špatně. Upřímná láska miluje bez omezení a dává druhému pocit svobody. Jde o možnost vlastní svobodné volby setrvání v partnerství beze strachu. Láska je pouto, které nás vždy zavolá k partnerovi zpět a současně nebrání křídlům v rozletu a poznání. Je třeba se naučit svobodně žít v jednotě partnerství.

Pevné pilíře šťastného vztahu 2

Partnerská důvěra

Každý má v sobě nějaký druh víry. V partnerství věříme ve věrnost, stálost, porozumění a sounáležitost. Víra ve vztah ale vždy začíná v nás samotných. Když důvěřujete sobě, důvěřujete i partnerovi. Pak zde není místo pro vztahovačnost, žárlivost a další destruktivní emoce. Vztah dostane nový rozměr tkvící v povznášejícím pocitu sdílení se svým partnerem. Pokud umíte důvěřovat sobě, umíte důvěřovat i partnerovi, máte klid v mysli, štěstí v duši a lásku v srdci.

Partnerská přirozenost

Chovejte se přirozeně a budete spokojení ve vztahu stejně, jako váš partner. Nechovejte se podle očekávání toho druhého, jinak se na něm stanete závislí a budete partnera dusit. Buďte přirození a budete hodni obdivu. Přirozenost je důkazem důvěry v sebe a přijetí přirozenosti partnera je důkazem, že i on má právo být sám sebou. Nikdo nemá právo soudit to, jací jsme, co děláme, jak se chováme a jak jednáme. Ani my sami. Respektujte sebe, partnera i lidi kolem.

Přirozenost ve vztahu dává svobodu a důvěru v sebe.

Potlačení přirozenosti je cesta k domněnkám, očekávání a závislosti.

Cesta do neustálé smyčky, ze které je nutné honem najít cestu ven.

Začít milovat bez podmínek a předsudků a být sám sebou.

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)