Mužům partnerství prospívá více než ženám

Podle posledních průzkumů jsou ženy mnohem šťastnější svobodné a bezdětné, což je alarmující zjištění. Mužům partnerství a manželství svědčí. Čím to je?

Svobodná žena, která má za sebou ve 40. letech kariéru, dostatek času a peněz o sebe pečovat, sportovat, vzdělávat se a cestovat, se cítí naplněná. Vedle ní je žena s dětmi, která na sebe nemá čas, stará se o domácnost, partnera, děti i rodiče, nezná společenský život ani dostatek peněz, o kariéře ani nemluvě. Proto je pocit štěstí svobodné ženy zcela logický.

Mužům partnerství prospívá více než ženám 2

Jak je to s rolí matky

Stále se hovoří o vnitřním naplnění matky a manželky i životním poslání v sebeobětování se pro druhé. Vědecké poznatky ale jasně prokazují, že jsou svobodné a bezdětné ženy nejšťastnější skupinou obyvatel. Mají i vyšší pravděpodobnost na delší život. Muži si naopak pochvalují, že je o ně v manželství postaráno. Méně riskují, mají vyšší plat a žijí déle než svobodní muži. Nezadané ženy se však bojí samoty a často vstupují do vztahů jen proto, že se to od nich očekává.

Paul Dolan a jeho výzkum

Zjištění na základě dlouhodobých výzkumů zveřejnil Paul Dolan, prominentní expert na psychologii chování z londýnské univerzity. Podle něj tradiční hodnoty, jako je manželství a děti, ženám nepřinášejí bezpodmínečně spokojenost. Podle výzkumů partneři v nepřítomnosti partnera uvádí, že se necítí šťastní. Mít děti je pro mnohé radost. Je třeba ale také vzít v úvahu fakt, že je matka pod vlivem hormonů. Podle Paula Dolana děti obecnou pohodu narušují. Ženy navíc často ustupují pro klid v rodině. Pocit rodinného naplnění a štěstí se tak jeví spíše jako rozšířený mýtus.

procházka

Péče o děti

Málo se mluví o tom, jak moc bývá péče o děti frustrující. Je faktem, že rodina vede ke stabilitě i ve společnosti. Manželství a život v páru je stále společenským cílem zahaleným v romantických představách. I dnes totiž bezdětné a svobodné ženy cítí jakési stigma, kdy nenaplňují očekávání společnosti. Tlak společnosti, okolí, filmů, knih i písní je ohromný. Být single může být totiž i otázkou volby. Svobodný muž je na tom stále lépe a neocitá se na pranýři, jako žena. Přesto není třeba se za rozhodnutí neustále obhajovat. Nárůst počtu singles má dnes na svědomí i proměna společenských norem.

Ústupky a kompromisy

Žít jen sám za sebe zahrnuje pocit svobody, možnost rozhodovat se sám za sebe, nemuset se stále zpovídat a přizpůsobovat se tomu druhému. To platí ve chvíli, kdy je single život vlastní volbou. Se svým stavem je spokojeno 44 % singles. Dávají přednost práci, cestování i koníčkům. Mezi 25 až 40 lety je singles stejně mužů i žen, nejčastěji vysokoškoláků. Téměř 1/3 našich domácností tvoří jeden člověk. Muži střídají partnery více než ženy.

Mužům partnerství prospívá více než ženám 3

Nedobrovolné singles

Sem se řadí matky samoživitelky, lidé s neblahými zkušenosti z předchozího vztahu, nešťastně zamilovaní, nebo ti, co nepotkali toho pravého. V tomto případě touží po vztahu a jsou nešťastní. Svobodu si neumí užít. Nedobrovolně jsou nejvíce singles muži mezi 20 a 30 lety a ženy nad 35 let. S věkem také rostou nároky na partnera. Čím déle člověk žije sám, tím hůře navazuje vztah. Už zde není mladistvá naivita a ideály. Těžko hledáme a hůře se přizpůsobujeme.

Závěr podle výzkumů

Závěr britských průzkumů předpokládá nebezpečné důsledky pro porodnost, ale většina mladých lidí i dnes naštěstí upřednostňuje život v páru. Muži se zřejmě budou muset více zapojit do chodu domácnosti, péče o děti i své partnerky. Ženy zase budou muset dát více najevo svou přirozenou ženskost. Záleží také na tom, jak se k tomu postaví společnost.

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)