Kdy nastává čas na změnu. Jak to poznat?

I když se máme za příznivce adrenalinových sportů, změn i aktivního života, podvědomě všichni vyhledáváme jistotu.

Mnoho studií už prokázalo, že má náš mozek nejraději situace, kdy dokáže odhadnout, co se bude v budoucnosti odehrávat a může se na to prostě spolehnout. Vnitřně nám to dává klid. Pak je ale dost obtížné zjistit, zda nám tato stabilita opravdu vyhovuje, nebo zda by bylo lepší udělat v životě nějakou změnu. Nutnost změny nám naznačují jisté vypovídající příznaky. Jaké to jsou?

počítač

Nespokojenost

Je třeba zjistit, co nám vadí a proč se tak cítíme. Často se dostaneme proti naší vůli do situace, která je pro nás nová a nutí nás potýkat se s něčím pro vás neznámým. Obvykle se snažíme o to, aby nespokojenost co nejrychleji zmizela. Často ale ve snaze cítit se komfortně zahazujeme spoustu nových příležitostí a vzdáváme se možnosti přirozeného osobního rozvoje.

Změna životního postoje

Někdy máme pocit zmaru a známé věci nefungují jako dříve. To, co v minulosti šlo bez problému, je nyní bez výsledku. Frustrující pocity jsou součástí života. Je třeba to vnímat jako příležitost pro změnu k lepšímu. Je třeba se rozhodnout svou situaci zásadně změnit a opravdu učinit nějaké reálné kroky.

žena u vody

Prostor pro změnu

Vždy nějakou dobu trvá, než zavedeme do praxe i ty nejlepší nápady. Nesmí se jednat příliš rychle, ale ani příliš pomalu. Je třeba nechat své nápady vyvíjet volným průběhem a v pravou chvíli se pustit do věcí na plno. Není to snadné, ale ani neproveditelné. Budoucnost je vždy nejistá a trochu riskovat se prostě musí. Dělat stále ty samé věci a očekávat jiný výsledek je prostě utopie.

Opakování chyb

Znovu se pokoušet o něco, co už jednou či vícekrát nefungovalo, nemá smysl. Vracet se s očekáváním, že napodruhé to snad vyjde a dopadne jinak, aniž by se pozměnila situace, je naivní.

Být někdo jiný

Dělat něco, co nás nutí být někým jiným, než ve skutečnosti jsme, nepřináší užitek. Pokud nás nebaví či doslova ničí to, co děláme a nehodíme se na to, nastal vhodný čas zamyslet se nad alternativami.

muž s kytarou

Chtít někoho změnit

Pokoušet se někoho změnit nepřináší kladné výsledky. Nelze nikoho k ničemu nutit. Každý si musí své činnosti a jejich důsledky prožít sám na vlastní kůži. Místo toho je třeba dát svobodu sobě a netopit se v problémech ostatních. Můžeme se pak plně soustředit na vlastní život a dávat mu směr.

Krátkodobý komfort versus dlouhodobé výhody

Často se dostaneme do situace, kdy předmět naší touhy vyžaduje úsilí, čas a někdy i investice. Je však třeba na cestě k osobnímu úspěchu vyvinout jisté úsilí a přečkat náročné období. Jen tak lze sklízet plody. Bez snahy, práce i osobní disciplíny to nejde.

Vnější život jako odraz života duševního

Někdy jsme úspěšní a daří se nám, ale přesto jsme nešťastní a ztrápení. Jindy jsme v očích ostatních bezvýznamní a nic jsme nedokázali, přesto se cítíme šťastní. Chce to odlehčený přístup a neutápět se v negativních pocitech. Zloba, vztek, závist a smutek nás brzdí. Je třeba uvést život do rovnováhy. Práci, koníčky i relaxaci. Jinak si dlouhodobě zaděláváme na potíže místo pocitů štěstí a spokojenosti. Někdo potřebuje procestovat celý svět, jinému stačí chaloupka u lesa. Dělejte to, co milujete.

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)