Milovat, ale nerozmazlovat

Poslední aktualizace: 13.5.2019

Už jste také slyšeli, že prvorozené děti mají sklony k perfekcionismu, děti uprostřed jsou pohodové a až z benjamínka vám vyroste rebel? Nejnovější výzkumy s tím vůbec nesouhlasí.

Jak tedy určuje to, v jakém pořadí jsme přišli na tento svět, naši povahu? Na tuto otázku hledala odpovědi mezinárodní studie, která své závěry opřela o výzkum s 20 000 účastníky. Jak to tedy dopadlo?

děti

Boření mýtů

Teoretické předpoklady individuální psychologie Alfreda Adlera, který byl prvním psychologem, který upozornil na fakt, že pořadí narození dítěte ovlivňuje jeho osobnost, se nepotvrdily. Teorie předpokládá, že děti ze stejného pořadí narození se v životě dostávají do podobných situací a mívají společné charakteristiky. Podle mnoha psychologů jsou prvorození ambicióznější, zaměření na výkon a zodpovědní. Po narození sourozence získávají komplexy. Druhorozené děti se musí umět probojovat přes staršího i mladšího sourozence, bývají oblíbené, protože umí dělat kompromisy, jsou citlivé k nespravedlnosti a jsou dobří vyjednávači. Při třetím dítěti jsou už rodiče povolnější, ale z benjamínka může vyrůst manipulátor nebo zakomplexovaný lenoch bez zájmu. Čím je věkový rozdíl mezi sourozenci menší, tím větší je nakonec rivalita mezi sourozenci.

děti

Dostupné teorie

Profesor pedagogiky na univerzitě v Padově Giuseppe Milan je odborník na výchovu. Zmiňuje teorie dokládající, že první dítě je ze strany rodičů přetěžováno odpovědností a je pod tlakem, ale současně má privilegia nejstaršího. Bývá žárlivé po příchodu sourozenců, ale zvykne si, že není středem vesmíru a získává tak velmi cennou devizu do dalšího života. Poslední dítě má zase celou lásku rodičů, zejména přichází-li s časovým odstupem. Má ale nevýhodu nadměrné ochrany, i když profituje ze zkušenosti odkoukané starších sourozenců. Sendvičové dítě, tedy prostřední sourozenec, je na tom nejlépe, neboť nemá zodpovědnost, není pod ochranou, ale nejvíc se na něj zapomíná.

Výsledek studie

Výsledkem dané studie je fakt, že osobnost dospělých sourozenců není ovlivněna jejich pořadím, ve kterém se narodili. Byl zaznamenán jen velmi malý rozdíl v intelektu. Psycholožka z Univerzity v Lipsku Julia Rohrer se vyjádřila jasně. Prvorozené děti jsou podle výzkumu, který publikoval vědecký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences, v průměru jen o něco málo bystřejší než jejich mladší sourozenci. Rozdíly jsou zanedbatelné. Podle výzkumu nám pořadí charakter neurčuje. Takže neplatí, že prvorození jsou perfekcionisté, druhorození společenští a benjamínci tvrdohlaví.

děti

Co tedy rozhoduje

Němečtí vědci vyhodnocovali relevantní data ze tří průzkumů ze Spojených států amerických, Velké Británie a Německa. Vědecký tým zkoumal zejména fakt, zda náš životopis ovlivňuje sourozenecká pozice. Na zřetel bral 4 vlastnosti, jako extrovertnost, emoční stabilitu, snášenlivost a úzkostlivost. Neprokázal ale žádnou souvislost s pořadím, v jakém se sourozenci narodili. Předurčenost osudu tedy zřejmě neexistuje a podle nejnovějšího výzkumu sourozenecké pořadí nerozhoduje.

Na čem tedy záleží

Záleží na atmosféře v rodině a její přirozené pozitivní dynamice. Každý ze sourozenců si musí obhájit své teritorium. Přirozená solidarita pak docílí toho, že je první z dětí ochranitelské a druhé se na něj může spolehnout. Občas se mezi sourozenci objeví patologické sklony, ale postavení sourozenců nepředurčuje budoucnost. Mnohem více náš charakter ovlivňuje celková atmosféra v rodině a vyvážený vztah rodičů. Harmonie se pak přenáší i na děti.

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)