Koupací jezírka. Užijte si čistou vodu bez chemie.

Koupací jezírka neboli biobazény jsou zdravější alternativou ke klasickým bazénům, kde se voda chemicky upravuje. V zahradě působí přirozeně a zapadnou do okolní přírody. Aby voda byla stále čistá, musíme jí věnovat určitou péči.

Voda se v koupacím jezírku čistí biologickými procesy. Biofiltrace z ní dělá měkkou, přirozeně čistou vodu, která nezatěžuje pokožku a není cítit. Koupací jezírka jsou vlastně uměle založené nádrže se stojatou vodou bez přítoku nebo s přítokem a odtokem. Pro čistou vodu je důležitá rovnováha vodních rostlin, mikroorganismů a planktonu. Přírodní bazény k čištění vody používají biofiltry s nízkou spotřebou energie.

Jak na přírodní jezírko

Jezírko děláme podle velikost pozemku i lokality. Důležité je i podloží a nadmořská výška. Složitější jsou místa s vysokou hladinou spodní vody. Koupací jezírko realizujte se zkušenou firmou, která navrhne jezírko i vhodnou technologii. Optimální plocha koupacího jezírka je kolem 50 m² s koupací částí 4x8x1,5 m.

Koupací jezírka. Užijte si čistou vodu bez chemie. 2

Technologie jezírka

Koupací jezírka používají vodu bez dezinfekce a nepoužívají se UV lampy. Čím větší je koupací plocha, tím náročnější a dražší bude technologie. Ve vybavení nesmí chybět předfiltr, biofiltr, čerpadlo, ale i vysavač, dávkovací a tepelná čerpadla nebo solanizační jednotky, které udržují vodu mírně slanou pro omezení tvorby řas a zvýšení kvality vody. Můžete zvolit i monitorovací a kontrolní systém s mobilní aplikací pro možnost sledování i ovládání na dálku. Jezírko se dá připojit i k systému chytrého domu.

Nejčastější chyby

Pokud doplňujete jezírko dešťovou vodou třeba z okapu, ta je kyselá a narušuje přirozenou rovnováhu. Do vody se dostanou nečistoty ze střechy, zatížíme filtraci a zaneseme jezírko. Pokud okraje jezírka volně přecházejí do okolního terénu, při deštích často dochází k naplavování nečistot, zanáší se dno i filtrace. Okraje musí být řešeny tak, aby okolní voda vždy odtékal mimo jezírko.

Koupací jezírka. Užijte si čistou vodu bez chemie. 3

Jak je to s vodními rostlinami

Vodu nečistí jen vodní rostliny. Na stejnou plochu koupací části by bylo třeba minimálně 2x velkou plochu mělčin s vodními rostlinami, přes kterou se bude stále čerpat voda. To by byla dost finančně nákladná kořenová čistička. Filtrace vyžaduje menší prostor. Filtrační technologie musí být dostačující, průtok v jezírku musí být dostatečný a čerpadla nesmí být slabá. U menších jezírek do 70 m² se používá filtrace a čas od času se musí vyčistit kaly.

Péče o jezírko

Koupací jezírka vyžadují přiměřenou péči. Do jezírka je nutno doplňovat vodu ubývající přirozeným odparem. Množství odpařené vody se odvíjí od klimatických podmínek a bývá to asi 1 až 3 % celkového objemu za den. Péče obnáší luxování dna koupací části i mělčin, k čemuž slouží automatické, robotické nebo ruční vysavače, používá se odkalování filtrace a nutná je i kontrola hydrochemických parametrů. Řasy ničíme biologickými prostředky. Před zimou ostříháme vodní rostliny, odstraníme odumřelé části a po pár letech jezírko vypustíme a vyčistíme důkladně.

Koupací jezírka. Užijte si čistou vodu bez chemie. 4

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)