Nejčastější varianty alternativního životního stylu u mladých lidí?

Poslední aktualizace: 4.9.2013

Nejjednodušší vysvětlení oblasti životního styl je určitý způsob života, který ovlivňuje u lidí styl oblékání, stravování, image a oblíbenou hudbu. Hlubší význam životního stylu je také ovlivnění názorů na svět, hodnoty, trávení volného času a výběr lidí, se kterými svůj čas trávíme.

Skejťáci
By: Toni CarvajalCC BY 2.0

Většina lidí se drží zlaté střední cesty a jejich životní styl se od ostatních liší pouze drobnostmi, které na první pohled nemusejí být ani patrné. Velké rozdíly rozeznáte pouze v případě alternativního stylu života, který lze většinou poznat na první pohled. V dnešním díle se tedy budeme zabývat alternativnímu životnímu stylu a jeho nejčastějšími variantami.

Velký vliv má na volbu životního stylu jistě výchova, ale ani ta nedokáže ovlivnit změnu v hodnotách mladých lidí. Stejnou měrou rozhoduje i společnost, škola, přátelé a prostředí. Existují ovšem i případy, kdy si mladí lidé volí alternativní životní styl pouze z hecu. Chtějí zapůsobit na své okolí a být více nápadní. Může k tomu dojít u extrovertů stejně jako u introvertů, kteří se rozhodli změnit svůj styl života.

Hippies
By: CasparGirlCC BY 2.0

Prvním nejčastějším alternativním životním stylem je „HIPPIES“. V dnešní době není již tak běžný, jako v letech minulých, ale stále se vyskytuje. Jedním z rozdílů oproti minulosti je nápadnější vnitřní změna. Lidé s tímto alternativním stylem nemusejí oblékat do batikovaných šatů a květinových vzorů, ačkoliv právě to jsou hlavní vizuální znaky tohoto směru. Mnohem důležitější je ovšem přesvědčení o špatnosti válek a potřeba míru. Soulad s přírodou, svoboda a nevázanost jsou základem pro přijetí tohoto stylu. Celkově je považován za nejméně neškodný, ačkoliv v dnešní době působí poněkud zvláštně.

Druhým alternativním životním stylem jsou „RASTAFARIÁNI“. Neodmyslitelně k němu patří poslech hudebního stylu reggae, dredy a vegetariánství. Pokud zahlédnete oblečení v základních barvách červené, zlaté (žluté) a zelené, můžete jej považovat za rastafariánské. Ani tento životní styl není považován za nijak nebezpečný a odráží se většinou ve flegmatickém vnímání světa, což s sebou ovšem nese riziko finančních problémů a nezaměstnanosti. Není to ale pravidlem.

Punkeři
By: Christer EdvartsenCC BY 2.0

Třetím výrazným alternativním životním stylem je „PUNKS“. Zde se dá mluvit o problematickém životním stylu. Lidé s tímto životním stylem propadají často představám odporu proti konzumnímu stylu života. Vše co je provokativní, netradiční a pobuřující, patří mezi oblíbené doplňky těchto lidí. Společně k tomu patří i rychlá a někdy agresivní hudba s hněvivými texty proti celému světu. Odlišuje se zde ale několik stupňů pojetí, kde je rozdíl mezi sympatizanty punkové hudby a oddanými nositeli všech dostupných znaků punku.

Čtvrtý alternativní životní styl jsou „SKEJŤÁCI“. Po většinou se o nich dá mluvit jako o sportovcích, kteří nosí volné oblečení a vyžívají se ve volném pohybu a svobodě. Často tito lidé docházejí až za hranice svých možností, kdy se tedy již dá mluvit o nebezpečí. Jsou tedy někdy nebezpeční spíše sami sobě než svému okolí.

Pátým alternativním životním stylem jsou „TECHNAŘI“. Většinou u nich nejde o nic jiného, než o poslech velmi specifické hudby. Jak z názvu samo vyplývá, jedná se o techno. Techno styl nemá žádnou jednotnou filozofii. Nejčastější pojetí, které se u technařů traduje, spočívá v touze po změněném stavu vědomí. Každý však takového stavu dosahuje jinak. Je zde potom možné, že technaři budou nebezpeční nejen sami sobě, ale i svému okolí.

Tyto alternativní životní styly spadají spíše do oblasti hudby. Každý z nich si ale s sebou nese skrytou pointu, která se týká i dalších oblastí života. Těchto pět stylů patří u mladých lidí mezi nejběžnější. Je tedy pochopitelné, že se budou odrážet od oblíbené hudby. V příštím díle se podíváme na méně běžné životní styly, které nás často provází po celý život bez ohledu na náš věk.

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)