Nejčastější varianty alternativního životního stylu u mladých lidí?

Nejjednodušší vysvětlení oblasti životního styl je určitý způsob života, který ovlivňuje u lidí styl oblékání, stravování, image a oblíbenou hudbu. Hlubší význam životního stylu je také ovlivnění názorů na svět, hodnoty, trávení volného času a výběr lidí, se kterými svůj čas trávíme.

Většina lidí se drží zlaté střední cesty a jejich životní styl se od ostatních liší pouze drobnostmi, které na první pohled nemusejí být ani patrné. Velké rozdíly rozeznáte pouze v případě alternativního stylu života, který lze většinou poznat na první pohled. V dnešním díle se tedy budeme zabývat alternativnímu životnímu stylu a jeho nejčastějšími variantami.

Velký vliv má na volbu životního stylu jistě výchova, ale ani ta nedokáže ovlivnit změnu v hodnotách mladých lidí. Stejnou měrou rozhoduje i společnost, škola, přátelé a prostředí. Existují ovšem i případy, kdy si mladí lidé volí alternativní životní styl pouze z hecu. Chtějí zapůsobit na své okolí a být více nápadní. Může k tomu dojít u extrovertů stejně jako u introvertů, kteří se rozhodli změnit svůj styl života.

Prvním nejčastějším alternativním životním stylem je „HIPPIES“. V dnešní době není již tak běžný, jako v letech minulých, ale stále se vyskytuje. Jedním z rozdílů oproti minulosti je nápadnější vnitřní změna. Lidé s tímto alternativním stylem nemusejí oblékat do batikovaných šatů a květinových vzorů, ačkoliv právě to jsou hlavní vizuální znaky tohoto směru. Mnohem důležitější je ovšem přesvědčení o špatnosti válek a potřeba míru. Soulad s přírodou, svoboda a nevázanost jsou základem pro přijetí tohoto stylu. Celkově je považován za nejméně neškodný, ačkoliv v dnešní době působí poněkud zvláštně.

Druhým alternativním životním stylem jsou „RASTAFARIÁNI“. Neodmyslitelně k němu patří poslech hudebního stylu reggae, dredy a vegetariánství. Pokud zahlédnete oblečení v základních barvách červené, zlaté (žluté) a zelené, můžete jej považovat za rastafariánské. Ani tento životní styl není považován za nijak nebezpečný a odráží se většinou ve flegmatickém vnímání světa, což s sebou ovšem nese riziko finančních problémů a nezaměstnanosti. Není to ale pravidlem.

Třetím výrazným alternativním životním stylem je „PUNKS“. Zde se dá mluvit o problematickém životním stylu. Lidé s tímto životním stylem propadají často představám odporu proti konzumnímu stylu života. Vše co je provokativní, netradiční a pobuřující, patří mezi oblíbené doplňky těchto lidí. Společně k tomu patří i rychlá a někdy agresivní hudba s hněvivými texty proti celému světu. Odlišuje se zde ale několik stupňů pojetí, kde je rozdíl mezi sympatizanty punkové hudby a oddanými nositeli všech dostupných znaků punku.

Čtvrtý alternativní životní styl jsou „SKEJŤÁCI“. Po většinou se o nich dá mluvit jako o sportovcích, kteří nosí volné oblečení a vyžívají se ve volném pohybu a svobodě. Často tito lidé docházejí až za hranice svých možností, kdy se tedy již dá mluvit o nebezpečí. Jsou tedy někdy nebezpeční spíše sami sobě než svému okolí.

Pátým alternativním životním stylem jsou „TECHNAŘI“. Většinou u nich nejde o nic jiného, než o poslech velmi specifické hudby. Jak z názvu samo vyplývá, jedná se o techno. Techno styl nemá žádnou jednotnou filozofii. Nejčastější pojetí, které se u technařů traduje, spočívá v touze po změněném stavu vědomí. Každý však takového stavu dosahuje jinak. Je zde potom možné, že technaři budou nebezpeční nejen sami sobě, ale i svému okolí.

Tyto alternativní životní styly spadají spíše do oblasti hudby. Každý z nich si ale s sebou nese skrytou pointu, která se týká i dalších oblastí života. Těchto pět stylů patří u mladých lidí mezi nejběžnější. Je tedy pochopitelné, že se budou odrážet od oblíbené hudby. V příštím díle se podíváme na méně běžné životní styly, které nás často provází po celý život bez ohledu na náš věk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

(Spamcheck Enabled)