Evropská města, která stojí za to navštívit. Zkuste Řím i Barcelonu

Milujete cestování a ještě jste ani z daleka neprojeli slavná velká města? Zkuste zavítat třeba do Říma či Barcelony.

Město Řím bylo založeno roku 753 př.n.l. Známá je i legenda o založení Říma na sedmi pahorcích bratry Romulem a Remem odkojených kapitolskou vlčicí, kdy se pak stal politickým a náboženským centrem pahorek Kapitol. Během známých epoch zde vznikaly nádherné stavby a památky, které sem jezdí turisté obdivovat. V Římě narazíte nejen na antické památky, ale i na nádherné renesanční či barokní skvosty. Starověký Řím je největším lákadlem. Mezi nejznámější antické památky patří známé Koloseum, Forum Romanum, Panteon, Andělský hrad i závodiště Circo Maximo. Nejzachovalejší památkou antického Říma je Panteon. Určitě je toho mnoho co vidět v Římě.

Opěvovaný Řím

Evropská města, která stojí za to navštívit. Zkuste Řím i Barcelonu 2

Nejprve byl Řím pod vládou Etrusků do roku 510 př.n.l. Během toho se na trůně vystřídalo 7 etruských králů a byl vystavěn i krásný Circus Maximus. Konec království pak nastal po vyhnání krutovládce Tarquinia Superba a v Římě byla nastolena republika až do roku 31 př.n.l. Pro Řím byly hrozbou Galové i a Řekové. Římané vedli několik válek, aby upevnili své postavení na Apeninském poloostrově a proběhlo mnoho velkých bitev a došlo k Pyrrhovu vítězství, což byl řecký vojevůdce. Řekové zvítězili s obrovskými ztrátami a museli se stáhnout. Roku 265 př.n.l. už Řím vládl nad celou Itálií. Pokud chcete poznat památky, které nechal za sebou středověk, renesanční, barokní a pozdější proměny Říma, neváhejte jej navštívit.

Podivuhodná Barcelona

Evropská města, která stojí za to navštívit. Zkuste Řím i Barcelonu 3 Barcelona byla založena iberskými kmeny a další obyvatelé, Féničané mu dali jméno Barcino, z čehož se po stoletích vyvinula Barcelona. Jméno pravděpodobně pochází od vážené rodiny Barců z Kartága. Kolem 9. století převzali kontrolu nad městem Vizigóti a Arabové. Během války za nezávislost Španělska se pak stalo osvobození Barcelony symbolem svobody a motivací pro budoucí vítězství válek. Během 18. století se Barcelona vzmohla díky rozvoji zemědělského a textilního průmyslu. Přišla okupace během Napoleonských válek, ale i tak čekal Barcelonu rozkvět průmyslový i kulturní. Katalánský jazyk a literatura zaznamenal renesanci a i po druhé světové válce si město upevnilo svou pozici ve Španělsku. Pokud toto město navštívíte, budete vědět co dělat v Barceloně. Dnes je Barcelona evropskou metropolí kulturního, ekonomického a sportovního významu.

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)