Nevěra jako lék! Skutečnost nebo špatný vtip?

Poslední aktualizace: 31.8.2015

Téma nevěry je velmi ožehavé a setkává se se spoustou různorodých názorů. Ženy ve většině případů nevěru odmítají a staví ji na žebříček smrtelných hříchů. Muži se naopak staví na druhou stranu, kdy lze nevěru logicky vysvětlit, omluvit a dokonce i tolerovat.

Nevěra jako lék
Photo Credit: davemmett via Compfight cc

Zdá se tedy, že jde o jednostranný názor, který si lidé na nevěru utvářejí. Stále však jde o jeden z nejčastějších důvodů k rozchodu. Ženy nevěru odmítají a muži se zasněně usmívají. Nevěra se přitom objevuje stále častěji i jako pozitivní symbol a kupodivu za těmito názory stojí i známé a uznávané ženy.

Zatloukat, zatloukat, zatloukat

Nejznámějším „zastáncem“ nevěry byl doktor Miroslav Plzák, který v otázkách nevěry projevil velkou dávku praktičnosti. Podle něj je nevěra nevyhnutelnou součástí každého vztahu. Vychází přitom z výsledku výzkumu, který ukázal, že pouze 4% mužů a žen patří mezi monogamní, a že tedy nikdy partnerovi nezahnou. To je poměrně zarážející číslo. A co tedy podle něj muže či ženy vede k nevěře? Prý pouze touha po dobrodružství! Zdá se, že podle doktora Plzáka spolu láska a sex nejsou tak pevně propojení, jak si mnozí myslí.

Peníze nebo život! Lásku nebo sex?

Zatím to vypadá, že lze považovat nevěrného partnera pouze za dobrodruha, který si chtěl vyzkoušet něco nového, ale na jeho citech k partnerce to nic nemění. Ruku na srdce – která žena by byla schopná k nevěře přistupovat takovým způsobem? Stejně jako si někteří muži nemohou pomoci a jsou nevěrní, žádná žena, která odhalí nevěru, nedokáže být klidná. O to víc šokující je pak tvrzení některých odborníků, kteří prohlašují, že nevěra může být lékem na šťastné manželství a dokáže zbavit vztah stereotypu.

Proč odborníci omlouvají nevěru?

Nakreslené srdce Zdá se, že svět vstupuje do fáze praktického přístupu k životu, kde emoce a city nehrají roli. Mnoho prezentovaných názorů totiž poukazuje na nevěru jako na řešení nespokojeného manželství nebo zpestření stereotypního vztahu. Známá socioložka Catherine Hakimová v nedávné době prezentovala zajímavý názor na nevěru ve své knize „Nová pravidla“. V ní píše, že pravidelná nevěra může přispět ke šťastnějšímu manželství. Nevěrník se totiž z pocitu viny chová lépe ke své partnerce a zároveň má větší sebevědomí, což se prý pozitivně odráží na jeho pracovních výkonech. Stane se snad nevěra manželskou terapií?

Podle francouzské psycholožky Maryse Vaillant dokonce může být plánovaná nevěra jedním z bodů předmanželské smlouvy. Ve své knize „Muž, láska a nevěra“ dokonce popisuje nevěru jako něco přirozeného a pro psychické zdraví mnohých mužů i nezbytného. Muži prý potřebují ve vztahu více volnosti a prostoru, aby se nezačali dusit. Podle všeho by tedy měli ženy mužům nevěru tolerovat a dohodnout se popřípadě na určitých pravidlech, kdy a s kým budou nemanželský vztah udržovat. Začnou snad muži vodit manželkám domů vyhlédnuté milenky ke schválení?

Nevěra je pro vztah spíše koncem než lékem

Ať si odborníci říkají cokoliv, myslím si, že každá odhalená nevěra skončí ve vztahu scénou, hádkou nebo ztrátou důvěry a rozchodem. Neumím si představit ženu ani muže, kteří by po zjištění nevěry u druhého partnera zachovali chladnou hlavu a brali celou věc takto prakticky. V některých případech dochází k odpuštění nevěry a pokračování vztahu. Ve velmi výjimečných případech pak dochází dokonce i k oboustrannému tolerování nevěry. Stále je však v nás zakořeněný názor, že kdo miluje – nepodvádí.

 

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)