Co se děje po rozvodu v lidských myslích?

Poslední aktualizace: 12.9.2013

Vztah dvou lidí může skončit z mnoha důvodů. Pokud vztah trval delší dobu, je jeho ukončení o mnoho těžší než po několika denní známosti. Takový rozchod proto vždy zasáhne oba partnery, bez ohledu na to, kdo se rozhodl vztah ukončit.

Rozvod
Photo Credit: amarcord108 via Compfight cc

Společně s rozchodem jsou spojené i vnitřní pocity každého z partnerů, které probíhají po určité ose. Životní změna je o to těžší, pokud se jedná o rozpad manželství. Zde už nehrají roli pouze city, ale také ostatní členové rodiny, děti, bydlení a majetek. Každý nový začátek je těžký a najít správný směr se může zdát jako nesplnitelný úkol.

Rozvodem se bezesporu změní život oběma partnerům. Najít nový smysl života může být těžké, ale důležitý je fakt, že je to možné. Nejprve si ovšem musíte projít určitými fázemi, které k rozchodu i rozvodu nepochybně patří. Sami psychologové považují rozvod za jeden z nejhlavnějších aktivátorů změny psychické stability a problémů. Silnějším aktivátorem je už jen smrt blízkého člověka.

K začlenění do běžného života po rozvodu se musíte nejprve se vzniklou situací vyrovnat. K tomu dojde po prožití všech stresových fází a přijmutí faktu, že se dá celkem dobře žít i bez manžela či manželky. U někoho k vyrovnání dojde za několik dnů či týdnů, jiným to může trvat měsíce i roky.

Fáze protestu

Během první fáze většina lidí prožívá jakýsi vnitřní protest. Toto období nastává většinou okamžitě po oznámení druhého partnera, že se rozhodl požádat o rozvod. Paradoxem je, že ačkoliv je stádium protestu nejvíce labilní, záleží na jeho prožití. Podle něj se totiž budou rozvíjet i další stádia a hlavně konečný výsledek. Ve většině případů se lidé snaží rozvod všemožně odvrátit a jsou schopni často opravdu čehokoliv. Místo řešení ovšem bohužel vzniká spíše chaos.

Fáze zármutku a žalu

Zármutek
Photo Credit: James Jordan via Compfight cc

Druhou fází provází zármutek a žal. Prvotní otřes již přešel v přijmutí reality a začíná období stesku, vzpomínek, výčitek a hledání důvodů, proč k celé situaci došlo. Většinou se u vás prostřídají různorodé pocity, které zahrnují zejména pocit viny, zoufalství, lítost, stesk, nenávist, závist, vztek, osamělost, nejistotu a další. Zřídka se můžou tyto pocity změnit ve stres, deprese i myšlenky na sebevraždu. Někteří lidé hledají navíc pomoc v lécích, alkoholu, přejídání nebo drogách. V takovém případě je vhodné raději vyhledat co nejrychleji odbornou pomoc.

Za změny pocitů může především představa ztrát, které vznikly společně s odchodem manžela či manželky. Ztráta společných okamžiků, rituálů a plánu do budoucnosti souvisí se ztrátou zázemí a jistoty. Paradoxně je oplakávána také ztráta povinností, které souvisí s rolí manžela či manželky. Ztráta společných přátel, rodiny a idejích o partnerství zase může výrazně ovlivnit sociální cítění. Ztráta domova a finanční jistoty pak zase ohrožuje ekonomickou situaci a životní styl.

Jak sami vidíte, ze vzniklých ztrát může vzniknout celá řada dalších problémů a životních překážek. Čím více se tedy budete utápět ve smutku, tím více komplikací budete muset později řešit a tím těžší je návrat do normálního života.

Fáze popření či odplaty

Třetí fáze může zahrnovat popření nebo odplatu. Při popření je možné, že si opuštěný manžel či manželka zafixují nesmyslnost rozvodu a budou se nadále chovat, jako by šlo o pouhý rozmar druhého partnera a k rozvodu ve skutečnosti nakonec nedojde. Také mohou svého bývalého partnera pronásledovat, uhánět a přemlouvat k návratu. Při odplatě cítí opuštěný manžel nebo manželka hněv a chce se pomstít svému bývalému partnerovi stejnou měrou. Obě možnosti jsou velmi problematické a v celé situaci nadělají více škody než užitku.

Fáze smíření a odpuštění

Smířit se
Photo Credit: CheskaSy via Compfight cc

Čtvrtá a poslední fáze zahrnuje smíření a odpuštění. Někdo ji dosahuje až po letech, jiný po pár týdnech a existují i lidé, kteří této fáze nedosáhnou nikdy. V této fázi dochází k vyrovnání se s rozvodem a zapojování se do běžného a samostatného života. Většina lidí je dokonce v tomto stádiu začít nový vztah bez jakýchkoliv výčitek a lítostných pocitů.

K tomu, abyste dosáhli čtvrté fáze co nejdříve, musíte se snažit o konstruktivní nadhled. V emocionálně vypjatých chvílích je to velmi těžké a zvlášť v prvních dnech i nemožné. O to těžší je to ve chvíli, kdy jste svého bývalého manžela či manželku hluboce milovali. Každý musí ovšem vědět, kdy má smysl manželství zachraňovat a kdy se jedná pouze o oddalování konečného rozhodnutí. V nespokojeném manželství netrpí jen samotní manželé, ale i jejich nejbližší okolí. Pokud se rozejdete se ctí, máte šanci zachovat v sobě alespoň hezké vzpomínky.

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)