Jak připravit svoje dítě na zápis do první třídy

Poslední aktualizace: 21.1.2015

Nový rok je tady, leden utíká jako voda a zápisy do první třídy již klepou na dveře. Pokud tedy i vy máte doma nějakého budoucího prvňáčka a nechcete zaspat poslední příležitost pro přípravu, pak čtěte dál. Co všechno by vaše dítko mělo umět? Jak se na zápis připravit?

Někteří z nás patří k rodičům, kteří mají na své děti příliš vysoké nároky a profilují v nich svoje vlastní ambice. Někteří rodiče jdou naopak přirozenou cestou a nechají dítě, aby ukázalo svůj přirozený talent. Otázkou je, zdali jsou tyto cesty správné, nebo bychom na to měli jít jinak?

child-316511_1280

Popravdě řečeno, zápis do první třídy není maturita ani přijímačky na vysokou. U zápisu do první třídy by mělo vaše dítě ukázat přirozenou inteligenci a nadání. Pokud se jej vše snažíte nabiflovat, pak u zápisu pravděpodobně nemusíte uspět. Dítě se v té nervozitě sekne a zapomene na vše, co jste jej naučili, a vrátí se zpět ke své přirozenosti. I kdyby si všechno zapamatovalo a dostalo by se do první třídy, může dojít k tomu, že se mu v první třídě nebude dařit, protože na to není ještě dostatečně vyspělý.

Co by mělo vaše dítě umět?

Tak zaprvé se sleduje fyzická a pohybová vyspělost dítěte, tedy zdali umí koordinovat své pohyby (házet a chytat, udržet rovnováhu na jedné noze, běhat, skákat, apod.). Do této kategorie patří i otázka samostatného oblékání, svlékání a obouvání, samostatného stravování a umývání či smrkání.

Dítě by mělo být citově samostatné a mělo by umět kontrolovat svoje chování, stejně tak by mělo pociťovat zodpovědnost za svoje chování. Důležité jsou jazykové dovednosti (vyslovování všech hlásek, mluvení ve větách, vyprávění souvislého příběhu a popisování situace, mít slovní zásobu, atd.).

school-teacher-148135_1280

Mezi další schopnosti a dovednosti patří koordinace ruky a oka, jemná motorika, rozlišovat zrakových a sluchových vjemů, logicky myslet a znát základní matematické pojmy, mělo by mít rozvinutou pozornost, paměť a schopnost učit se, sociálně vnímat a umět pracovat v kolektivu.

Zní to možná děsivě, ale děsivé to není. Vzpomeňte si na svůj zápis. Pokud vašemu dítku něco nepůjde, ve škole vám řeknou, co máte vypilovat, či zdali je žádaný odklad.

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)