Terapie hudbou

Poslední aktualizace: 18.6.2014

Photo Credit: Honey Pie! via Compfight cc
Photo Credit: Honey Pie! via Compfight cc

Dnešní doba se vyhýbá tichu. Místnosti jsou vyplněné hudbou hrající z přehrávačů, WIFI věží či rádií. Venku hlučí vozidla, hudba ze zahrádek a obchodů a neustálý rozhovor. Lidé vycházejí z domu pouze se sluchátky na uších. Myslíte si, že je to špatně? Říká vám něco pojem muzikoterapie?

Muzikoterapii, tedy terapii hudbou neboli muzikou využívá dennodenně snad každý z nás, aniž by si toho byl plně vědom. Jak je to možné? Je to jednoduché, jakmile si totiž pustíme třeba CD přehrávač, začne na nás hudba linoucí se z reproduktorů působit a vyvolávat v nás emoce a pocity.

Hudba, stejně tak jako muzikoterapie, dokáže být zázračná. Hudba umí uvolnit zablokované emoce a nejen to, dokáže působit i na zdravotní a fyzickou stránku našeho těla. Hudbou můžeme zlepšit jemnou motoriku a dokonce se díky ní může člověk po mrtvici naučit mluvit.

Kdy se stává hudba vědou?

V psychiatrických léčebnách a zařízeních pro handicapované, ale i při práci s dětmi, seniory a závislými se používá hudba jako léčebný prostředek, a to v rámci individuálních či skupinových sezeních.

Muzikoterapie je postavena nejen na konceptu poslouchání, ale i zpívání a hře na hudební nástroje. Skrze vlastní aktivní projev člověk vyjadřuje svoje pocity a díky tomu se v našem těle a v naší mysli uvolňují psychické i fyzické bloky.

Muzikoterapeut samouk

Skoro každý si doma pouští hudbu, ať už pro uvolnění po náročném dni, pro relaxaci nebo jen do pozadí při jiné činnosti. Své automatické činnosti, kterou byste stejně dělali po zbytek života dál, můžete využít i užitečněji. Stačí se zaměřit nejen na výběr hudby, kterou rádi posloucháte, ale i na další její aspekty. Uvědomte si, proč se vám právě taková hudba líbí. Přečtěte si něco o působení různých žánrů na naši psychiku, náladu a osobnost.

Budete-li se o hudbu zajímat i z tohoto hlediska, můžete lehce docílit psychické pohody, větší výkonnosti v práci, lepší soustředěnosti, zlepšení v některých neoblíbených činnostech a dokonce seberozvíjení.

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)