Není horoskop jako horoskop. Každý se nás snaží upozornit na něco jiného!

Poslední aktualizace: 26.3.2013

Velké množství různých druhů horoskopů poukazuje na různé možnosti využití a poznání. U nás je v povědomí nejvíce klasický astrologický horoskop podle zvířecího znamení. Možná jej znáte jako klasický mini článek na zadních stránkách časopisů a občas se mu pousmějete, či jej přečtete s nezájmem o jeho obsah. Kdy proč vlastně takový astrologický horoskop vznikl? Základem pro jeho vznik byla v minulosti hvězdná obloha. Hvězdáři a astrologové po mnoho stovek let zkoumali vliv planet na naše chování a na skutečnosti, které se odehrávají na Zemi. Postupné začali odhalovat jednotlivé tvary, které skupiny hvězd vytvářejí. Tak vznikla hvězdná znamení, které byly přidělené každému z nás podle toho, v jakém měsíci jsme se narodili.

Horoskop
By: Brian Jeffery BeggerlyCC BY 2.0

Už staří Egypťané přikládali hvězdám velkou váhu a snažili se odhalit tajemství, které ukrývá jejich vliv na naše osudy v době narození. Ti ovšem na rozdíl od Evropanů využili k pojmenování jednotlivých znamení jména svých bohů. Další zásadní rozdíl od evropského horoskopu je také počet znamení. Starým Egypťanům bohatě stačilo jedenáct znamení. Věřili totiž, že každý člověk obdrží v den svého narození určitý dar od boha, který danému měsíci vládne. Podle těchto vlastností pak bylo možné určit i vlohy a nedostatky každého člověka.

Mnohem osobitější je Indický horoskop, který se zaměřuje spíše na odhalení vlastního nitra každého z nás. U nás je prozatím Indický horoskop poměrně neznámý. Patří totiž do východního učení a tradic, které jsou u nás objevovány pozvolna a je potřeba tedy trochu více pátrat, než na jednotlivá znamení Indického horoskopu narazíte. I on má dvanáct hvězdných znamení, jako evropský horoskop a je tedy celkem jednoduché zjistit své vlastní znamení.

Dalším, podle mě velmi významným horoskopem pro naši zemi je Keltský horoskop. Keltové jsou našimi předky, a i když je tomu již dávno, započali zde velmi přínosnou tradici magické moci stromů, která se odrazila i na jejich horoskopu. Keltský horoskop má tedy místo zvířecích znamení názvy jednotlivých stromů, které propůjčují lidem svojí sílu a energii. Každý strom má přitom největší účinky právě na lidi, kteří se narodili v jeho znamení. Pouto s přírodou a převážně se stromy bylo pro Kelty posvátné a velmi důležité. Ačkoliv se tento stromový horoskop dnes již téměř nevyužívá, není na škodu vědět, který druh stromu vás po celý váš život chrání.

Na závěr si ještě dovolím zmínit cikánský horoskop, který má společně s cikánskou věštbou po evropském horoskopu největší tradici. Jednotlivá znamení cikánského horoskopu pochází z nejdůležitějších věcí, které měl každý kočovník vždy u sebe. Každý předmět měl pak jinou charakteristiku a byl užitečný při jiné příležitosti. Stejně, jako se v životě doplňují navzájem lidé, v kočovnickém životě se doplňovali charakteristiky jednotlivých předmětů.

znamení
By: zeevveezCC BY 2.0

Není nutné vybrat si pro zorientování pouze jediný horoskop a slepě mu důvěřovat. Všechny horoskopy mají totiž jediný cíl – snaží se nasměrovat lidi s jejich přednostmi a nedostatky na další cestu, která se nikdy neobejde bez komplikací. Lidé se odpradávna obraceli s prosbou o radu na různé věštce a astrology. Nebyli to jenom obyčejní lidé, často se mezi ně řadili i králové a další panovníci. Často totiž stačí, pokud dostaneme k životu tu správnou motivaci a vše ostatní se postupně vyřeší samo.

 

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)