Keltský horoskop přináší nové poznatky o naší budoucnosti

Poslední aktualizace: 10.4.2013

V minulém článku jsme si zmínili různé druhy horoskopů. Aby se vám nové poznatky nevypařily z hlavy, podíváme se nyní na jeden horoskop za druhým podrobněji. Díky různým druhům horoskopů se totiž učíme poznávat nejen svoji budoucnost, ale hlavně také svoji osobnost.

Keltský horoskop
By: Wayne WilkinsonCC BY 2.0

Keltský horoskop je zvláštní tím, že na rozdíl od našich astronomických znamení používá pro určování jednotlivých měsíců narození pojmenování stromů. Staří Keltové totiž byly přesvědčení o tom, že stromy mají magickou moc a dokáží působit na naši náladu, energii i zdravotní stav. Proto pro každé z jednotlivých znamení vybrali jeden strom, který bude jeho povahu nejlépe vystihovat a zároveň jej bude po celý život chránit a v případě potřeby mu dávat sílu. Množství jednotlivých stromů je mnohem vyšší než u našich dvanácti astronomických znamení. Celkem se můžete setkat s 21 různými druhy stromů, kdy si mezi sebou postupně předávají vládu na velmi krátké období. Téměř dvojnásobný počet různých charakteristik umožňuje mnohem detailnější rozlišení jednotlivých lidí a jejich osobností.

Keltové
By: Xuan CheCC BY 2.0

Topol je znamením hrdých a svobodných lidí s láskyplným srdcem. Kaštan je určený zase pro ochranitelské povahy s klidnou hlavou a velkou moudrostí. Jasan označuje předvídavé lidi se schopností organizace. Habr mají lidé pečlivý a rozvážní. Fíkovník neboli Osika, označují všestranné osobnosti, které prožívají velmi pestrý a bohatý život. Buk je zase velmi silně tvrdohlavý a cílevědomý a svých cílů se jen tak nevzdává. Bříza ochraňuje elegantní a skromné osobnosti. Pro jabloň jsou určení kreativní a dobrodružní lidé. Jedle patří nedůvěřivým a opatrným lidem, kteří dokáží milovat opravdu věrně. S jilmem jsou spojené vyrovnané a silné osobnosti s pozitivním myšlením. Cypřiš představuje nekonfliktní osoby, které mají tendenci neustále jakékoliv problémy zlehčovat. Cedr neboli modřín zase ochraňuje tvůrčí osobnosti, které nesnášejí přetvářku. Borovice poskytuje ochranu velice moudrým a úspěšným lidem. Vrba je zase stromem citlivých lidí s velmi složitou povahou. K lípě patří lidé, kteří bývají mimo realitu, ale bývají velmi často silně žárliví. Dub je zastáncem tvrdohlavců, kteří jsou silně impulsivní jak ke špatné tak i k dobré náladě. Oliva čili olše ochraňuje velmi obětavé a přátelské osoby se smyslem pro spravedlnost. Líska je znamením lidí, kteří jsou nenápadní, ale velmi užiteční a často se objeví tam, kde byste je nejméně čekali. Jeřáb je velmi nekonfliktní znamení, které je ale zároveň také velmi nedůvěřivé. Javor chrání zvláštní povahu těžko odhadnutelných lidí, kteří svoji citlivou duši skrývají za cynickou tvář. Poslední keltským znamením je ořešák, který je neúnavným společníkem tvrdých osobností s vysokou cílevědomostí.

Každý strom má velmi podrobnou charakteristiku, která vystihuje lidi narozené v jejich znamení téměř stoprocentně. Právě tím je Keltský horoskop ze všech nejsympatičtější a v dalších článcích se jím budeme zabývat podrobněji, než se přesuneme k dalším neméně zajímavým horoskopům.

Napsat komentář

(Spamcheck Enabled)