U malých dětí se může objevit celá škála různého onemocnění, které je potřeba řešit. To nejen svižně, ale rovněž šetrně k dětskému organismu. Podíváme-li se na nejčetnější problémy spjaté s dětským věkem, mohou to být různá